Encyklopedie Nápověda

geotherma  Závislost tepla na hloubce. Šíření tepla kondukcí/konvekcí. Vrstvy pod dnem oceánu jsou obecně teplejší než vrstvy ve stejné hloubce pod kontinenty.

Text:  Martin  Dvořák

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007