Encyklopedie Nápověda

geotermika  odvětví geofyziky zaměřené na poznání tepelného stavu Země (zvláště jejího viz tepelného toku); její praktický význam spočívá v možnosti využití tepelné energie Země (geotermální energie) pro výrobu elektrické energie. Teplota Země se mění s hloubkou, bývá vyjadřována buď jako geotermický stupeň (hloubka v metrech, při které se teplota zvýší o 1 °C; obvykle to bývá 15 až 50 m, v průměru 30 až 33 m) nebo jeho převrácená hodnota, nazývaná geotermický neboli teplotní gradient (udává se buď v mK. m-1 nebo °C. km-1). Uvnitř Země geotermický gradient s rostoucí hloubkou postupně klesá.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

gradient geotermický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007