Encyklopedie Nápověda

geologie ložisková  nauka o vzniku a výskytu ložisek nerostných surovin; v aplikované formě se zabývá vyhledáváním ložisek.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007