Encyklopedie Nápověda

geologie historická  nauka popisující vývoj Země; je blízká stratigrafii.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007