Encyklopedie Nápověda

geologie aplikovaná  neboli užitá zahrnuje všechny obory geologie sloužící praxi (zvláště stavebnictví, zemědělství, hornictví aj. ). Příkladem jsou např. geologie inženýrská nebo důlní, některé obory ložiskové geologie, hydrogeologie apod.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007