Encyklopedie Nápověda

geofaktor  (životního prostředí) geologický činitel ovlivňující životní prostředí - zvláště geomorfologie, nerostné suroviny, podzemní vody, hloubka zvětrávání hornin, půdy aj. Shrnutím hlavních údajů obsažených v geologických, ložiskových, hydrogeologických, pedologických, inženýrsko-geologických, geochemických a geofyzikálních mapách vzniká mapa geofaktorů. Používá se při územním plánování a ochraně viz životního prostředí.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007