Encyklopedie Nápověda

geodynamika  1. nauka o hlubinných geologických jevech a jejich působení na pevný obal Země (li-tosféru);

2. inženýrská g. je nauka, která studuje a) vliv přírodních geodynamických procesů na lidská díla a činnost, a naopak b) vliv stavební, důlní aj. činnosti člověka na geologické prostředí.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007