Encyklopedie Nápověda

geobotanika  studium závislosti rostlinstva na geologických podmínkách. Poznatků tohoto druhu využívá geobotanická prospekce.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007