Encyklopedie Nápověda

gelivace  povrchový rozpad hornin působením mrazu, a to buď vlivem velkých rozdílů mezi denní a noční teplotou, nebo tlakem ledu obsaženého v trhlinách horniny. Syn. gelifrakce.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

gelifrakce

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007