Encyklopedie Nápověda

galenit  nejdůležitější minerál (PbS) olověných rud (obr. 54). Obvykle obsahuje příměs stříbra a vyskytuje se především na hydrotermálních ložiskách (žilných i metosomatických), pospolu s křemenem, karbonáty, sfaleritem, pyritem aj. např. v Příbrami, Stříbře, Banské Štiavnici.

Galenit

obr. Galenit

Obr. 54.   1 - krystal s výraznými plochami krychle, 2 - krystal s převládajícími plochami osmistěnu neboli bipyramidy; tento typ je méně častý. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007