Encyklopedie Nápověda

fylosilikáty  vrstevnaté silikáty (základní vrstvy jsou ze spojených tetraedrů SiO4 - obr. 52) dále dělené na dvojvrstevné a trojvrstevné a na dioktaedrické (s gibbsitovou vrstvičkou) a trioktaedrické (s brucitovou vrstvičkou): Fylosilikáty dioktaedrické trioktaedrické dvojvrstevné skupina kaolínu pyrofylit serpentin mastek trojvrstevné muskovit montmorillonit illit biotit chlorit vermikulit

Struktura fylosilikátů

obr. Struktura fylosilikátů

Obr. 52.   Vrstevní struktura vznikla uspořádáním tetraedrů ve vrstvách - [Si4O10] n4n-; příkladem jsou slídy a jílové minerály. Složení tetraedrů @ obr. 105. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007