Encyklopedie Nápověda

fosilie  neboli zkamenělina, tj. zbytek nebo přírodní otisk odumřelého organismu zachovaný v sedimentu. Nejčastěji to jsou různě tvrdé části těl (schránky, zuby, kosti aj. ), v jemnozrnných sedimentech se mohou zachovat i otisky měkkých částí těl. Souhrn procesů přeměňujících organický zbytek ve fosilii se nazývá fosilizace (zkamenění) - obr. 51.

Způsoby vzniku některých fosilií.

obr. Způsoby vzniku některých fosilií.

Obr. 51.   Někdy se vyskytují dobře zachované schránky, jindy jen jejich otisky, výlitky nebo jádra. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

otisk zkamenělina

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007