Encyklopedie Nápověda

foidy  (zástupci živců) skupina tektosilikátů obsahujících Na nebo K a vznikajících místo živců při nedostatku SiO2 v magmatu. Jsou to tedy zástupci živců, kteří se nikdy nevyskytují v hornině pospolu s volným SiO2. Do skupiny jednoduchých foidů patří minerály nefelín-kalsilitové a leucit-analcimové série, do skupiny komplexních foidů minerály skupiny sodalitu (sodalit, nosean, hauyn) a kankrinitu. Termín foidy je zkratka širšího názvu feldspatoidy. Tab. , obr. 48.

Nefelinický fonolit

obr. Nefelinický fonolit

Obr. 48.  -hlavními složkami jsou nefelín (n), sanidin (s) a xenomorfní egirín (e). Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

alkalický feldspatoidy hauyn nefelín nosean sodalit zástupci živců

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007