Encyklopedie Nápověda

fluorit  minerál (fluorid vápenatý, CaF, , obr. 209) velmi potřebný v chemickém a hutním průmyslu. Jeho ložiska jsou hydrotermálního (žilného i metasomatického), v menší míře i pneumatolytického původu. Hlavními producenty jsou Mexiko, SNS a Čína.

Dvojčata

obr. Dvojčata

Obr. 209.  1 - prorostlice fluoritu, 2 - prorostlice ortoklasu podle karlovarského zákona, 3 - křížová prorostlice staurolitu, 4 - kontaktní srostlice sádrovce. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007