Encyklopedie Nápověda

fluidální  neboli proudovité uspořádání nerostných součástí (např. lištovitých živců) v magmatických horninách, vyvolané pohybem (tokem) magmatu. Nejtypičtější u výlevných hornin (obr. 185, 227).

Paleoryolit se základní hmotou jevící fluidální strukturu

obr. Paleoryolit se základní hmotou jevící fluidální strukturu

Obr. 185.   ž - živec, kř - křemen. Zvětšeno.Trachyt

obr. Trachyt

Obr. 227.   - vyrostlice sanidinu je uzavřena v základní hmotě složené ze subparalelně až fluidálně uspořádaných jehliček sanidinu, pyroxenu (py) a nepatrného množství rudních minerálů. Zvětšeno. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

proudová struktura, textura

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007