Encyklopedie Nápověda

fáze tektonická  neboli orogenní fáze je významný tektonický projev, kdy v průběhu poměrně krátkého období nastalo vrásnění na rozsáhlých územích, často provázené granitizací a metamorfismem. Tektonické fáze jsou vzájemně odděleny dlouhými obdobími relativního tektonického klidu. Na vzniku pásemných pohoří se obvykle podílelo více po sobě následujících tektonických fází. Časové zařazení tektonických fází u hesla stratigrafie; viz cyklus orogenní.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007