Encyklopedie Nápověda

faciální mapa  specializovaná mapa zobrazující rozšíření zvláště litofacií, metamorfních facií nebo biofacií (facie). Jinými druhy jsou mapy izolitické (vyjadřující mocnost určité horniny v dané stratigrafické jednotce, např. pískovce uvnitř souvrství složeného z jílovce a pískovce), mapy poměrové, jejichž izolinie udávají např. poměr pískovce k jílovci, mapy klastického poměru, tj. poměru klastické složky k neklastické (např. jílovce a pískovce k vápenci) aj.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

facie

Na tento termín se odkazuje

izolinie izolitická mapa klastický poměr poměrová mapa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007