Encyklopedie Nápověda

epidoty  skupina kosočtverečných a jednoklonných minerálů, zahrnující mj. zoisit a klinozoisit (stejného složení), epidot, piemontit a allanit (ortit). Jsou to složité, zásadité křemičitany, které vznikají za nižších teplot (v nízce až středně metamorfovaných horninách, někdy i žilách, pegmatitech apod). Horniny složené z epidotů se nazývají epidotity nebo epidozity. Vzniká-li epidot na úkor jiných minerálů (např. plagioklasů), mluví se epidotizaci.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

allanit klinozoisit ortit piemontit zoisit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007