Encyklopedie Nápověda

en échelon struktury  kulisovité (?žebříkovité") struktury, šikmo uspořádané vůči strukturní zóně, kterou budují (obr. 44).

Kulisovité pukliny ("en échclon").

obr. Kulisovité pukliny (

Obr. 44.  Šipky ukazují působení tlaku. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007