Encyklopedie Nápověda

důlní geologická mapa  vyjadřuje geologickou stavbu v důlním díle (obr. 40). Často obsahuje i údaje o jakosti nerostné suroviny, místech odběru vzorků, nákresy čeleb chodeb (obr. 41) aj. Některé údaje mohou být obsaženy ve speciálních mapách (mapa zásob aj. ).

Příklad důlní geologické mapy

obr. Příklad důlní geologické mapy

Obr. 40.   1 - pískovec s rudní žilou (černě), 2 - břidlice. 3 - vápenec, 4 - zlom s udáním sklonu, s - sledná chodba sledující ložisko.Hydrotermální siderito-barytová žíla (čelba důlní chodby - příklad geologické dokumentace)

obr. Hydrotermální siderito-barytová žíla (čelba důlní chodby - příklad geologické dokumentace)

Obr. 41.   1 - fylit, 2 - rozložený fylit, 3 - křemen, 4 - siderit, 5 - baryt, 6 - kalcit, d - zlom. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007