Encyklopedie Nápověda

doškovitá stavba, textura   - (neboli imbrikace)

1. doškovitě se překrývající tektonické šupiny (obr. 38) nebo geologické jednotky, syn. šupinovitá stavba;

2. doškovitě se překrývající valouny, zejména plošší (obr. 39), které jsou ukloněny proti směru vodního proudu, tak aby kladly malý odpor.

Šupinová (doškovitá, imbrikovaná) stavba

obr. Šupinová (doškovitá, imbrikovaná) stavba

Obr. 38.  Tektonické šupiny jsou ohraničeny přibližně rovnoběžnými přesmyky.Doškovitě uspořádané valouny ve slepenci.

obr. Doškovitě uspořádané valouny ve slepenci.

Obr. 39.  Šipka ukazuje směr vodního proudu. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007