Encyklopedie Nápověda

devitrifikace  odskelnění sopečného skla, láv nebo pyroklastických hornin. V prvé fázi se objevují mikroskopické embryonální krystalky, tzv. krystality. Jsou různého tvaru (vlasovité, tyčinkovité, kulovité atd. ) a nejrůznějších názvů; někdy se shlukují v radiálně paprsčité agregáty (sférolity -obr. 184). Jindy se struktura horniny stává viz perlitickou. Devitrifikací lze dospět k úplné rekrystalizaci skla. S intenzívním odskelněním se setkáváme u paleovulkanitů.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

krystalit vulkanické sklo

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007