Encyklopedie Nápověda

deprese hladiny  snížení hladiny podzemní vody při jejím odběru; v místě čerpání mívá podobu tzv. depresního kužele. @ obr. 241.

Čerpáním volné podzemní vody se snižuje její hladina a kolem studny vzniká tzv. depresní kužel pův. hl. - původní hladina.

obr. Čerpáním volné podzemní vody se snižuje její hladina a kolem studny vzniká tzv. depresní kužel pův. hl. - původní hladina.

Obr. 241.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007