Encyklopedie Nápověda

členovci  (Arthropoda) kmen bezobratlých živočichů (sp. kambrium-recent) s vnější kostrou (schránkou, krunýřem) z chitinu, někdy zesíleného uhličitanem vápenatým. Kostra je článkovaná stejně jako končetiny. V průběhu růstu jsou krunýře svlékány a nahrazovány většími. Kmen zahrnuje největší počet známých živočišných druhů, které se přizpůsobily životu v nejrůznějších podmínkách, od abysálních mořských hlubin až po terestrická prostředí všeho druhu. Dělí se ve velký počet skupin, z nichž geologický význam mají především:

1. Trilobiti (Trilobita) jsou výlučně mořští členovci známí od sp. kambria do permu. Jejich rozvoj spadá hlavně do kambria a ordoviku, je známo několik tisíc druhů a byli široce geograficky rozšířeni; jsou proto důležitými vůdčími zkamenělinami, zejména v kambriu a ordoviku. Jejich velikost je proměnlivá (dospělí od 6 mm do 75 cm). Krunýř (obr. 29) se skládá ze tří částí: hlavový štít (cephalon), trup (thorax) a ocasní štít (pygidium). Spodní část těla je málo známá;

2. Hrotnatci (Merostomatá) jsou členovci, jejichž krunýř se skládá z hlavohrudi a článkovaného zadečku, často vybíhajícího v nápadný trn. Jsou známí od sp. kambria po recent; hlavní rozvoj spadá do paleozoika. Nemají stratigrafický význam. Někteří byli sladkovodní (Eurypterida jsou podobní škorpiónům, 10 až 200 cm dlouzí), jiní mořští. Do třídy Merostomata patří nejstarší makrofosilie ČSFR Kodymirus vagans (sladkovodní sp. kambrium, Čechy);

3. Ostrakodi neboli lasturnatky (Ostracoda), korýši (Crustaceá) s malou dvojdílnou a plochou schránkou (0, 5 mm až 1 cm), chitinózní nebo zvápenatělou (obr. 30). Jsou známí od sp. kambria po recent, a to ze sladkovodního i mořského prostředí. Jejich biostratigrafický význam je veliký, zejména ve starším paleozoiku a mladších útvarech sladkovodního nebo brakického původu;

4. Malý geologický význam mají jiní korýši (např. krabi) nebo hmyz, který je znám od devonu výše. Dokonale zachovaný fosilní hmyz se vyskytuje v jantar.

Trilobiti, zmenšeno

obr. Trilobiti, zmenšeno

Obr. 29.   1 - schéma krunýře: a - hlavový štít, b - trup, c - ocasní štít, 2 - krunýř rodu Scutellum, silur-devon, 3 - krunýř rodu Paradoxides, kambrium (velikost asi 15 cm).Ostrakodi - příklady schránek, zvětšeno

obr. Ostrakodi - příklady schránek, zvětšeno

Obr. 30.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

jantar

Na tento termín se odkazuje

Arthropoda Crustacea hmyz hrotnatci korýši ostrakodi trilobiti

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007