Encyklopedie Nápověda

chloritická břidlice  skládá se v podstatě z chloritu a vznikla epizonální metamorfózou ultrabazických vyvřelin. Podobné jsou zelené břidlice (obr. 130), které vznikly metamorfózou bazických vyvřelin; obsahují též podstatná množství albitu, epidotu, aktinolitu a křemene.

Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

obr. Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

Obr. 130.  p - tlak, t - teplota. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

zelená břidlice

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007