Encyklopedie Nápověda

chlorit  člen skupiny hydratovaných Fe - Mg fylosilikátů (14 nm) komplexního složení a nejednotného názvosloví. Typickými představiteli jsou klinochlor a pennin (chudší Al). Chlority jsou lupínkovité, většinou zelené minerály a tvoří např. viz chloritické břidlice. Často vznikají druhotně, tzv. chlorilizací, jež postihuje především feromagneziové minerály (zejména biotit). Chloritizace bývá nejčastěji autometamorfního původu, též hydrotermálního, retrográdně metamorfního, diagenetického a nastává i při povrchovém zvětrávání. viz též jílové minerály.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

klinochlor leptochlority pennin thuringit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007