Encyklopedie Nápověda

centrální masív Českomoravské vrchoviny   ? část viz moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a sz. okolím Jihlavy (obr. 136). Dříve se termín užíval jako syn. celého moldanubického plutonu.

Moldanubikum - česká část.

obr. Moldanubikum - česká část.

Obr. 136.  V moldanubickém plutonu jsou modifikovanou šrafou odlišeny masívy centrální a třebíčský. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007