Encyklopedie Nápověda

budináž  tahovými silami vyvolané vyvlečení a roztrhání pevnější vrstvy obklopené vrstvami plastičtějšími (obr. 22). Porušení budinované vrstvy nastává kolmo k vrstevnatosti. Praskliny mezi jednotlivými budinami jsou  vyplněny buď okolní plastickou horninou, nebo druhotnými minerály.

Budináž

obr. Budináž

Obr. 22.  1 - původní uložení pevné vrstvy uvnitř měkčích a poměrně plastických hornin, 2 prvotní stadium (černě: druhotná minerální výplň), 3 - závěrečné stadium. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007