Encyklopedie Nápověda

brněnský masív (pluton)  vystupuje mezi Miroslaví (na J) a Boskovicemi (na S) na ploše asi 550 km východně od Boskovické brázdy (@ obr. 99). Na jeho složení se podílejí hlavně granodiority až diority, dále granity, bazické a ultrabazické horniny (gabra), aplity aj. Masív je viz kadomského stáří, byl však postižen i variskou orogenezí. Horniny jsou proto porušeny (místy až mylonity), postiženy chloritizací, epidotizací apod. Součástí brněnského plutonu je i viz dyjský masív. Součást viz brunovistulika.

Moravský kras (odkrytá geologická mapa)

obr. Moravský kras (odkrytá geologická mapa)

Obr. 99.  Z jeho střední části vybíhá k severozápadu blanenský prolom přetínající starší boskovickou brázdu.1 - neogenní sedimenty, 2 - svrchněkřídové a svrchnějurské sedimenty, 3 - kulmské sedimenty Drahanské vrchoviny, 4 - devonské vápence Moravského krasu (naspodu s klastiky), 5 - předdevonský brněnský masív (severní část); Bn - Blansko, Bo - Boskovice, J - Jedovnice, K - Krtiny, M - Macocha, O - Ochoz, Os - Ostrov, R - Rudice, S - Sloup, VB - Veverská Bítýška. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007