Encyklopedie Nápověda

brachiopodi  (ramenonožci, Brachiopoda) kmen mořských živočichů s dvoudílnou vápnitou nebo chitinózní (někdy s fosfátem) schránkou o velikosti 5 mm až 20 cm. Rozlišují se schránky hřbetní a břišní, které obvykle bývají nestejně velké, bilaterálně symetrické. Větší mají otvor pro stvol, jímž je živočich připoután ke dnu (obr. 20). Orgány uvnitř schránky jsou někdy podpírány vápnitým, tzv. ramenním přístrojem. B. se dělí na dvě třídy: Inarticulata (primitivnější schránky bez zámku, obvykle chitinózní) a Articulata (se zámkem, většinou vápnité). B. obou tříd se vyskytují od kambria do recentu, jejich hlavní rozvoj spadá do paleozoika.

Brachiopodi

obr. Brachiopodi

Obr. 20.   - pohled shora (la) a z boku (lb) na schránku s dobře patrným stvolovým otvorem (s), jímž vycházel stvol připevňující schránku k podkladu. Stvolový otvor je v břišní schránce, která je větší. Příklady schránek ze třídy Inarticulata (2) a Articulata (Orthis) (3) 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Articulata Inarticulata ramenonožci

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007