Encyklopedie Nápověda

bludný balvan  nebo též eratický balvan (eratikum) je označení balvanů až obrovských horninových bloků přinesených ledovci (jako součást jejich morén) a zbylých po jejich odtáni. Jsou důležitými ukazateli původu a cesty ledovce (některé bludné balvany nalezené u nás pocházejí například ze skandinávských granitoidů). Termín b. b. má ve skutečnosti širší význam, neboť zahrnuje i jiný podobný horninový materiál nacházející se daleko od zdroje, např. balvany v mořských sedimentech uvolněné z plujících ledovců, balvany připoutané a transportované obrovskými mořskými řasami apod.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ledovec

Na tento termín se odkazuje

eratický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007