Encyklopedie Nápověda

blanenský prolom  příkopová propadlina v okolí Blanska u Brna vzniklá viz saxonskou tektonikou (obr. 99). Jsou v ní zaklesnuty hlavně sedimenty svrchní křídy.

Moravský kras (odkrytá geologická mapa)

obr. Moravský kras (odkrytá geologická mapa)

Obr. 99.  Z jeho střední části vybíhá k severozápadu blanenský prolom přetínající starší boskovickou brázdu.1 - neogenní sedimenty, 2 - svrchněkřídové a svrchnějurské sedimenty, 3 - kulmské sedimenty Drahanské vrchoviny, 4 - devonské vápence Moravského krasu (naspodu s klastiky), 5 - předdevonský brněnský masív (severní část); Bn - Blansko, Bo - Boskovice, J - Jedovnice, K - Krtiny, M - Macocha, O - Ochoz, Os - Ostrov, R - Rudice, S - Sloup, VB - Veverská Bítýška. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007