Encyklopedie Nápověda

bažinné prostředí  mělké stojaté vody (sladké až slané) nebo silně provlhčene půdy, vždy s bohatou vegetací. Příkladem jsou přímořské močály, rašeliniště (v geologické minulosti uhelné sloje), zarůstající opuštěná říční ramena aj. @ obr. 191.

Hodnoty pH a Eh hlavních přírodních prostředí. Průměrné hodnoty.

obr. Hodnoty pH a Eh hlavních přírodních prostředí. Průměrné hodnoty.

Obr. 191.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007