Encyklopedie Nápověda

bahenní praskliny  klínovité praskliny (obr. 10) vznikající na povrchu zejména jílovitých sedimentů nebo půdy v průběhu jejich vysýchání. Praskliny na povrchu tvořívají zhruba polygonální systém a mohou být vyplněny mladším sedimentem a fosilizovány. Jejich výskyt většinou svědčí o tom, že tato vrstva byla alespoň dočasně vystavena účinkům vzduchu.

Bahenní praskliny

obr. Bahenní praskliny

Obr. 10.  Bahenní praskliny vzniklé vysýcháním tenké (nahoře) a silnější (dole) jílové polohy. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007