Encyklopedie Nápověda

aulakogén   tektonický příkop (propadlina) až stovky kilometrů dlouhý, uvnitř platformy (štítu). Je vyplněn velmi mocnými sedimenty. Syn. tafrogeosynklinála, riftové údolí (obr. 8).

Aulakogén a jeho umístění

obr. Aulakogén a jeho umístění

Obr. 8.   
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

tafrogeneze tafrogeosynklinála

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007