Encyklopedie Nápověda

apatit   nejhojnější fosfát (v podstatě fosforečnan vápenatý); jeho složení se mění podle obsahu F, Cl a OH. Nejčastější je fluorapatit, běžně označovaný jako apatit. Apatit je proměnlivých barev a je běžnou akcesorií mnohých hornin. Nejčastější je v pegmatitech, dále v magmatitech granitového až syenitového typu, v metamorfovaných vápencích a je hlavní součástí kostí živočichů. Výjimečně bohaté jsou jeho výskyty spolu s nefelinickým syenitem na poloostrově Kola (Rusko). Kryptokrystalická odrůda, kolofán (kolofanit) tvoří ooidy a hlízy uvnitř sedimentů i celé vrstvy (fosfáty).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

fosfáty

Na tento termín se odkazuje

fluorapatit fosfáty kolofán

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007