Encyklopedie Nápověda

antimon   (Sb) kovový prvek vyskytující se jednak v ryzí formě, jednak vázaný v antimonitu, tetraedritu a jiných minerálech. Hlavním zdrojem jsou nízkotepelní hydrotermální ložiska (žilná, popř. metasomatická). Průvodními kovy jsou zejména Fe, As, Cu, Ag, Ni, Co; některé Sb-rudy jsou zlatonosné.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

antimonit tetraedrit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007