Encyklopedie Nápověda

anortozit   plulonická hornina bělavé až šedé barvy, složená z více než 90 % bazických plagioklasů (labradorit, bytownit a anortit); přibýváním Fe-Mg minerálů přechází anortozit v leukokratní gabro. Žilné nebo výlevné ekvivalenty anortozitu nejsou známé. Anorlozity tvoří masívy různého tvaru (o rozloze až 30 000 km2) nebo vrstevnaté komplexy (zvláště hojné na Měsíci) a mohou obsahovat ložiska železa a titanu. Obdobné horniny z plagioklasů bohatších sodíkem se obvykle nazývají andezinit (odrůda dioritu), oligoklasit (odrůda dioritu) nebo albitit (odrůda syenitu).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

andezinit oligoklasit plagioklasit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007