Encyklopedie Nápověda

alitizace   zvětrávání hornin vedoucí až ke vzniku gibbsitu (Al(OH)3) za současného úbytku SiO2 a různých kationtů (zvláště alkalií). Uplatňuje se při vzniku lateritu. Půdy vzniklé alitizací viz půdy alitické.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

gibbsit

Na tento termín se odkazuje

alitický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007