Encyklopedie Nápověda

aktualismus  (též uniformitarismus) základní předpoklad geologie: dnešní pochody měnící zemskou kůru probíhaly se stejnými výsledky i v geologické minulosti. Rychlost pochodů a jejich intenzita mohly být však odlišné, zejména v dávné geologické minulosti, neboť byly ovlivněny např. změnami složení atmosféry a hydrosféry, objevením se suchozemské flóry apod. Opakem je katastrofismus předpokládající utváření Země opakujícími se viz katastrofami (vč. zániku života a jeho opětného obnovení).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

katastrofismus uniformitarismus

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007