Encyklopedie Nápověda

akrece  zvětšování objemu připojováním vnějších částic;

1. způsob vzniku různých hlíz konkrecí v sedimentech, růst schránek měkkýšů;

2. terestrická a. je teorie (akreční t. ), podle níž Země a planety vznikly kondenzací neboli aglomerací kosmických částic;

3. a. kontinentů je teorie, podle níž kontinenty rostou při svých okrajích připojováním geosynklinálních zón (pásemných pohoří);

4. a. oceánů je teorie, podle níž vznikají nové části oceánské kůry rozpínáním dna v oceánských riftech (obr. 1).

Akrece oceánu

obr. Akrece oceánu

Obr. 1.  1 - vznik riftu rozpínáním litosféry, 2 - následný vznik oceánské kůry a moře, 3 - výsledkem pokračujícího rozpínání je široký oceán s oceánským hřbetem; zeleně - oceánská kůra, červená šipka uprostřed naznačuje vzestup astenosféry. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007