Česká geologická služba
Anglicko-český a česko-anglický geologický slovník

Kontaktní adresa

Aplikace byla vyvinuta v České geologické službě

Správce dat a autor aplikace:           
E-mail: Petr Čoupek
Česká geologická služba
pracoviště Brno
Leitnerova 22
658 65 Brno
tel. 543 429 225


Původní obsah geologického slovníku byl převzat z publikace autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu. Některé chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich a Marcela Stárková.


© Česká geologická služba 2001 - 2013,          verze aplikace 3.1