Česká geologická služba
Anglicko-český a česko-anglický geologický slovník

Jak používat vyhledávání v geologickém slovníku

Při vyhledávání můžete uvést jak jednotlivá slova, tak celé fráze (skupiny slov oddělených mezerou). V případě nenalezení celé fráze můžete pokračovat ve vyhledání podobných frází (obsahujících některé ze slov). V položce termín uveďte hledaný termín, nebo jeho část. Můžete zadávat i víceslovné termíny, hledání pak probíhá jen v rámci těchto spojení. Pokud neuvedete směr překladu, vyhledávání proběhne v českých i anglických termínech.

Pro české víceslovné termíny platí větší volnost ve slovosledu. V případě jazyka anglického je třeba obezřetnosti, viz například:
cavern limestone = kavernózní vápenec
limestone cavern = vápencová krasová jeskyně

Původní obsah geologického slovníku byl převzat z publikace autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu. Některé chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich, Marcela Stárková a V. Herbstová.

Vyhledávání v geologickém slovníku


© Česká geologická služba 2001 - 2013,          verze aplikace 3.1