Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Provenance of the Karpatian (Miocene) sediments in the central part of the Carpathian Foredeep (around the towns of Kroměříž and Zlín) based on the preliminary assessment of detrital garnets assemblages

 

Michal Francírek, Jiří Otava, Slavomír Nehyba

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 107–109

Full text (PDF, 1.15 MB)

 

Abstract

Based on the study of detrital garnets from the sediments of the Carpathian Foredeep of Karpatian (Miocene) age a model of probable sources has been submitted. The studied detrital garnets come from the boreholes situated around the towns of Kroměříž and Zlín. Based on the general geological situation the recycled deposits of the Magura flysch (Upper Jurassic-Lower Oligocene), the Silesian flysch (Upper Jurassic-Lower Miocene) and older (western) part of Drahany and Jeseník Culmian and younger (eastern) part of Drahany and Nízký Jeseník Culmian were assessed as the main potential sources of the sediments of the Karpatian age. The framework comparison of those units with a range of the analyzed detrital garnets of the Karpatian shows their higher affinity to the Silesian Group than to the Magura Group of the Carpathian flysch nappes. The comparison with the Moravian-Silesian Culmian shows higher affinity of the sediments of the Karpatian with the younger (eastern) parts of the Culmian than with the older (western) parts of the Drahany and Nízký Jeseník Culmian. No affinity with the underlying Brunovistulian crystalline unit was found.
 

References

Čopjaková, R. (2007): Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství. Disertační práce. - MS Masaryk. univ., Brno.

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Otava, J. (2001): Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny. - Miner. slov. 33, 5, 509-511.

Hartley, A. J. - Otava, J. (2001): Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic. - J. Geol. Soc. 158, 137-150.

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. - Čes. geol. služba. Praha.

Otava, J. (1988): Význam těžkých minerálů pro paleogeografii a litofaciální analýzu paleozoika východního okraje Českého masivu. Disert. práce. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Otava, J - Krejčí, O. - Sulovský, P. (1997): První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše. - Geol. Výzk. Morav. Slez. v Roce 1996, 39^2.

Otava, J. - Sulovský, P. - Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. - Geol. Výzk. Morav. Slez. v Roce 1999, 94-98.

Otava, J. - Sulovský, P. - Krejčí, O. (1998): Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanskéjednotky magurské skupiny. - Geol. Výzk. Morav. Slez. V Roce 1997, 10-12.

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno litho- facies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. - Geol. carpath. 58, 4, 321-332.