Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Post-Variscan calcite veins and karst sediments from the Solvayovy lomy Quarry: New constraints on the age of hydrothermal processes in the Bohemian Karst

 

Antonín Zeman, Václav Suchý, Petr Dobeš, Jiří Filip, Petra Hauková

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 149–153
Map sheets: Beroun (12-41)

Full text (PDF, 3.43 MB)

 

Abstract

Post-Variscan calcite veins that cut through the lower Palaeozoic carbonate sequences of the Barrandian area, crystallized from hot (~ 40-115 °C) aqueous solutions of variable salinity (~ 0.4-22 wt. % NaCl equiv.) We document the presence of exotic intraclasts embedded within the vein calcite, notably the fragments of ancient terra rosa palaeosoils and rounded quartz pebbles overgrown by the younger generation of vein calcite implying that the veins originated at relatively shallow depth, below the sedimentary cover. Based on sedimentological constraints and other indirect evidence, the most probable age of the veins can be bracketed by a time window from the Late Cretaceous to the Miocene.
 

References

Bosák, P. - Cílek, V. - Bednářová, J. (1993): Tertiary Morphogeny and Karstogenesis of the Bohemian Karst. In: Cílek, V., ed.: Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. - Knih. Čes. speleol. společ. 21, 10-19.

Halavínová, M. (2009): Zdroje, podmínky, mobilizace a migrace fluid v sedimentech pražské pánve během postdiagenetického vývoje. Disertační práce, 94 str. - Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Kadlec, J. - Jáger, O. - Kočí, A. - Minaříková, D. (1992): Stáří sedimentární jeskyní výplně v Aragonitové jeskyni. - Čes. Kras (Beroun) 17, 16-23.

Melka, K. - Suchý, V. - Zeman, A. - Bosák, P. - Langrová, A. (2000): Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic. - Acta Univ. Carol., Geol. 44, 117-124.

Rohlich, P. - Chlupáč, I. (1951): Zbytky mořského cenomanu nad Sv. Janem pod Skalou. - Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 110.

Slobodník, M. - Melichar, R. - Hurai, V. - Bakker, R. J. (2012): Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. - Mar. Petrol. Geol. 35, 128-138.

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. - Sedimentary Geol. 131, 201-219.

Suchý, V. - Sýkorová, I. - Dobeš, P. - Machovič, V. - Filip, J. - Zeman, A. - Stejskal, M. (2012): Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis. -Facies 58, 759-777.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. natur. 84, 97-119.

Tyráček, J. - Westway, R. - Bridgland, D. (2004): River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif. - Proc. Geol. Assoc. 115, 101-124.

Zeman, A. - Suchý, V. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Bosák, P. (1997): Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky). - Čes.Kras (Beroun) 23, 33-40.