Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Weathering products of Neoproterozoic volcanic rocks in Kralupy nad Vltavou, Central Bohemia

 

Oldřich Holásek, Marcela Stárková

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 55–58

Full text (PDF, 2.76 MB)

 

Abstract

Profiles of multi clays and silts of weathering products of Neoproterozoic spilites were studied in locality Kralupy nad Vltavou. The clays and silts are processed by solifluction. X-ray diffraction revealed composition mainly of kaolinite, quartz, mixed-layered illite/smectite (R1), and calcite. In some layers is important the presence of mineral of chlorite group or/and goethite, which primarily caused red-brown or grey-blue colour of sediments. The colours reflect changing weathering condition in changing climate before Quaternary.
 

References

deer, W. A. - Howie, R. A. -Zussman, J. (1975): An introduction to rock-forming minerals. - 528 str. Longman Group Ltd., London.

Kohut, C. K. - Warren, C. J. (2002): Chlorites. In Dixon, J. B. - Schulze, D. G., ed. (2002): Soil Mineralogy with Environmental Applications, Soil Science Society of America, 531-553. - Inc. Madison, Wisconsin, USA.

L0chmann,Z. (1997): Inženýrskogeologickácharakteristikahorninového prostředí v území jihovýchodně od závistného přesmyku. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996, 34-35.

Malkovský, M. (2003): Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 28-29.

Moore, D. M. - Reynolds, R. C. (1997): X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals. - 378 str. Oxford University Press, New York.

Petránek, J. (1963): Usazené horniny. - 717 str. Nakl. Čs. akad. věd. Praha.

Reid-Soukup, D. A. -Ulery, A. L. (2002): Smektites. In: Dixon, J. B. - Schulze, D. G., ed.: Soil Mineralogy with Environmental Applications, Soil Science Society of America, 467^99. - Inc. Madison, Wisconsin, USA.

Vejlupek, M., ed. - Straka, J. (1987): Geologická mapa ČSR, 12-21 Kralupy nad Vltavou. - Ústř. úst. geol. Praha.

Vorel, T., ed. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Stárková, M. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-323 Podmokly. - Čes. geol. služba. Praha.