Preliminary results of micropaleontological (palynological) study of kaoline deposit in the Karlovy Vary and Podbořany area

 

M Konzalová