Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Úvodní stránka > Projekt
Web České geologické služby
Přihlášení

Projekt

Vážení a milí účastníci vzdělávacího projektu,

dovolte, abych vás seznámila blíže se vzdělávacím projektem, jednotlivými kurzy, jejich obsazením a orientací v projektu.

Dne 1.10.2013 byl v České geologické službě zahájen projekt s názvem “Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce“ s interním číslem 661030. Cílem projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ohrožených na trhu práce na pražských pracovištích České geologické služby, které povede k rozšíření odborné kvalifikace v oblasti geologie a rozvoje dalších potřebných kompetencí. Realizace vzdělávání povede ke zlepšení odborných, manažerských a komunikačních znalostí a dovedností zúčastněných zaměstnanců z uvedených pracovišť.

Na konci ledna již začne realizace jednotlivých kurzů, proto věnujte pozornost tomuto sdělení.

Vzdělávací projekt je určen 2 cílovým skupinám, a to
1) zaměstnancům do 30 let a zaměstnancům na rodičovské dovolené a krátce po ní
2) zaměstnancům nad 50 let.
Během projektu proběhne školení pro definované skupiny, ale také společné vzdělávání obou skupin.

Kapacita jednotlivých kurzů zdaleka neumožňuje účast celé cílové skupiny, proto bylo potřeba vybrat účastníky jednotlivých školení (zejména dle kritéria větší potřebnosti vzhledem k uplatnitelnosti v rámci organizace i na trhu práce). Tento výběr byl proveden jednotlivými vedoucími pracovníky a vedením organizace. Věnujte tedy prosím pozornost tabulce, která bude od zítra na webových stránkách a bude obsahovat jmenný seznam účastníků jednotlivých kurzů a názvy kurzů – zde najdete, kterých kurzů a se máte zúčastnit. Dva týdny před termínem kurzu obdrží každý jeho účastník pozvánku s bližšími informacemi o kurzu na svoji firemní mailovou adresu (náplň kurzu, termín konání, jméno přednášejícího, místo konání, apod.).

Konkrétní informace o projektu, realizovaných kurzech a aktualitách najdete na webových stránkách projektu http://www.geology.cz/vzdelavanipraha

Absolvovaná školení budou certifikována. Získání certifikátu bude podmíněno minimálně 80% aktivní účastí a splněním dalších podmínek specifikovaných pro každý vzdělávací kurz.

Odborné kurzy, budou realizovány v budově ČGS na Klárově, kurz Průprava v geodézii a kartografii proběhne na terénní základně v Rohanově. Kurzy, které budou připraveny pracovníky vzdělávací agentury vzešlé z výběrového řízení, budou probíhat v centru Prahy, konkrétní místo bude upřesněno.

Věřím, že na kurzy budete docházet rádi, vědomi si toho, že jde o výjimečnou příležitost zvýšit svou kvalifikaci a tím i cenu na trhu práce. Celý tým, který kurzy v tomto projektu připravoval, dělal toto s maximální odpovědností a proto, aby vás náplň kurzů nejen vzdělávala, ale také těšila a bavila. Těším se, že se zde budete setkávat rádi a přispějete svou přítomností k tvůrčí a pohodové atmosféře všech kurzů v rámci projektu.

Alena Beck
za realizační tým projektu

Evropský sociální fond | Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti