Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Web České geologické služby
Přihlášení

Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce

Vážení kolegové,
obracím se na Vás ve věci nového projektu ČGS „Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce“ (registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/36210), pro který jsme získali podporu z OPPA ve výši 2 437 794,81 Kč a který je od 1.10.2013 zahájen.

Jak byli již někteří z Vás informováni na poradě, projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny zaměstnanců pražských poboček ČGS, a to:

  • zaměstnance do 30 let, zaměstnance na rodičovské dovolené a krátce po ní
  • zaměstnance nad 50 let

Cílem projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání těchto dvou skupin.

Do vedení projektu jmenuji tyto pracovníky:

Paní Alenu Beck manažerkou projektu,
RNDr. Víta Štrupl odborným garantem projektu,
Ing. Petra Janíka finančním manažerem projektu.

Dále bude obměněno složení Týmu pro podporu vzdělávání (TPV), který v ČGS fungoval již v rámci brněnského vzdělávacího projektu a jehož činnost bude pokračovat i nadále.

Členem týmu pro podporu vzdělávání budou tito pracovníci:

Dr. Jan Pašava
Dr. Dana Čápová
Dr. Petr Mixa
Ing. Zdeněk Cilc
Dr. Vlasta Dvořáková
Prof. Karel Schulmann
Doc. Vojtěch Janoušek
Dr. Jaroslava Pertoldová
Dr. Martin Novák
Dr. Jan Čurda
Dr. Petr Štěpánek
Ing. Lucie Kondrová
Dr. Vít Štrupl

Práce Týmu pro podporu vzdělávání se budu účastnit rovněž já. Tento tým bude poskytovat odbornému garantovi projektu a manažerce projektu podporu při přípravě jednotlivých kursů.

Každý kurs v rámci projektu bude mít svého garanta v jednom ze členů TPV, který se bude podílet na přípravě detailní obsahové náplně kursu a vytipování vhodných lektorů. Manažerka projektu všem členům TPV rozešle mailem přesný popis kursu dle schválené projektové žádosti spolu s příslušným rozpočtem, počtem dnů trvání kursu a minimálním počtem osob z cílové skupiny, který se kursu zúčastní.

Věřím, že se nám společně podaří, aby tento projekt přispěl ke zvýšení odborné, manažerské a komunikační úrovně našich zaměstnanců – tentokráte v pražských pobočkách.

Všem výše uvedeným pracovníkům, kteří se na realizaci projektu budou podílet, přeji hodně úspěchů v práci a těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel České geologické služby

Evropský sociální fond | Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti