VaV Sesuvy >> Harmonogram

Harmonogram

Doba řešení projektu

Čtyři a půl roku (8/2007-12/2011). Úkol bude rozdělen na 5 etap podle jednotlivých kalendářních let. Vzhledem k termínu vyhlášení výsledků veřejné soutěže předpokládáme zahájení prací k  1. 8. 2007.

Časový rozvrh řešení projektu

Návrhy termínů kontrolních dnů

Kontrolní dny budou svolávány zejména s ohledem na koordinaci jak uvnitř dílčích úkolů, tak na koordinaci celkového projektu. Součástí kontrolních dnů bude i projednávání eventuelních změn ve způsobu řešení.

 

2007 Datum Náplň
1. kontrolní den 10. 10. 2007 Management a příprava podrobného plánu prací, detailní finanční rozpočet projektu, prezentace webových stránek projektu, kontrola stavu prací: DÚ1 - skica architektury IS, struktury analýzy prim. dat, specifikace doplňkových dat. zdrojů
Závěrečný kontrolní den etapy 2007 10. 12. 2007 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech na základě plánovaných prací a výstupů a předané dílčí zprávy za rok 2007

 

2008 Datum Náplň
1. kontrolní den 25. 6. 2008 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
2. kontrolní den 30. 9. 2008 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
Závěrečný kontrolní den etapy 2008 10. 12. 2008 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech na základě plánovaných prací a výstupů a předané dílčí zprávy za rok 2008

 

2009 Datum Náplň
1. kontrolní den 24. 6. 2009 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
2. kontrolní den 30. 9. 2009 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
Závěrečný kontrolní den etapy 2009 10. 12. 2009 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech na základě plánovaných prací a výstupů a předané dílčí zprávy za rok 2009

 

2010 Datum Náplň
1. kontrolní den 26. 6. 2010 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
2. kontrolní den 30. 9. 2010 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
Závěrečný kontrolní den etapy 2010 10. 12. 2010 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech na základě plánovaných prací a výstupů a předané dílčí zprávy za rok 2010

 

2011 Datum Náplň
1. kontrolní den 28. 6. 2010 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
2. kontrolní den 30. 9. 2011 Hodnocení stavu prací na dílčích úkolech projednání a zdůvodnění případných změn v harmonogramu prací
Závěrečný kontrolní den projektu 10. 12. 2011 Hodnocení splnění cílů projektu na základě předaných výstupů a závěrečné zprávy projektu 

© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Portál geohazardů | Interní info